Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole ▼ Naziv pružaoca medijske usluge
Terestrijalni 1/2006-9
Dozvola prestala da važi

TV Avala

TV AVALA d.o.o. Beograd

Back to top