Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


уклоњено са огласне табле 19. мар 2024.

Балкан кабловска ТВ д.о.о., Сремска Каменица 1868/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 04. март 2024. године објављује Привремено решење број 1868/2023/1 од 30.11.2023. године ПМУ Балкан кабловска ТВ д.о.о., Сремска Каменица-Балкан ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 19.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 06. мар 2024.

РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027 1901/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 20. феруара 2024. године објављује Привремено решење број 1901/2023/1 од 08.12.2023. године ПМУ РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Јефимија д.о.о., Крушевац 2262/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Ургенцију за доставу снимака број 2262/2023/1 од 28.12.2023. године послато ПМУ ефимија д.о.о., Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Делта телевизија д.о.о., Нови Сад 2261/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Ургенцију за доставу снимака број 2261/2023/1 од 28.12.2023. године послато ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Удружење грађана Ром пресс, Београд 2266/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Ургенцију за доставу снимака број 2266/2023/1 од 28.12.2023. године послато ПМУ Удружење грађана Ром пресс, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Удружење грађана НС плус, Нови Сад 1726/2023/13

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1726/2023/13 од 20.11.2023. године послато ПМУ Удружење грађана НС плус, Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 12. феб 2024.

McBoxs д.о.о., Нови Сад 05-2020/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. јануара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 2020/2022/12 од 20.11.2023. године послато ПМУ McBoxs д.о.о., Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 12.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац 1902/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује објављује Привремено решење број 1902/2023/1 од 08.12.2023. године послато ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац-ТВ Пруга, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

On line TV prodaja д.о.о., Београд 1971/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује објављује Привремено решење број 1971/2023/1 од 08.12.2023. године послато ПМУ On line TV prodaja д.о.о., Београд-ТВ Б1, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

TV Super-sat communication д.о.о., Београд 1983/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује објављује Привремено решење број 1983/2023/1 од 08.12.2023. године послато ПМУ TV Super-sat communication д.о.о., Београд-ТВ Супер сат, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

Слободна телевизија д.о.о., Краљево 1575/2021/13

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује Решење о обустави поступка престанка важења дозволе за пружање медијске услуге број 1575/2021/13 од 13.04.2023. године послато ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљево-Ка ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 26. јан 2024.

Радио 96 плус д.о.о., Београд-Радио 96 97,8, 1772023/3

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јануара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1727/2023/3 од 20.11.2023. године послато Радио 96 плус д.о.о., Београд-Радио 96 97,8, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 26. јан 2024.

Ромски центар за демократију, Ваљево-Радио Ваљево два 103,5, 1812/2023/3

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јануара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1812/2023/3 од 20.11.2023. године послато Ромски центар за демократију, Ваљево-Радио Ваљево два 103,5, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 25. јан 2024.

Јефимија д.о.о., Крушевац 1597/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. јануара 2024. године објављује Привремено решење о утврђивању годишње накнаде за пружање медијске услуге број 1597/20231/1 од 28.09.2023. године послато ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 25.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 25. јан 2024.

Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац 1700/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. јануара 2024. године објављује Привремено решење о утврђивању годишње накнаде за пружање медијске услуге број 1700/20231/1 од 02.11.2023. године послато ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 25.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 25. јан 2024.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 1785/2022/14

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. јануара 2024. године објављује Решење о одузимању дозволе број 1785/2022/14 од 20.11.2023. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 24. јан 2024.

Студио д.о.о., Лесковац 1911/2023

Регулаторно тело за електронске медије дана 09. јануара 2024. године објављује Налог за изјашњење о пружањеу медијске услуге број 1911/2023 од 23.10.2023.. године послато ПМУ Студио д.о.о., Лесковац 1911/2023, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 24.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 12. јан 2024.

Информативно пропагандни центар Кула д.о.о., Кула 1663/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. децембра 2023. године објављује Привремено решење број 1663/2023/1 од 02.11.2023. године послато ПМУ Информативно пропагандни центар Кула д.о.о., Кула, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 12.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 12. јан 2024.

HI FI д.о.о., Београд 1672/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. децембра 2023. године објављује објављује Привремено решење број 1672/2023/1 од 02.11.2023. године послато ПМУ No limit Media д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 12.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 12. јан 2024.

No limit Media д.о.о., Београд 848/2023/6

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. децембра 2023. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 848/2023/6 од 20.11.2023. године послато ПМУ No limit Media д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 12.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 03. јан 2024.

TV Art vizija д.о.о., Ниш 1529/2023

Регулаторно тело за електронске медије дана 15. децембра 2023. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 1529/2023 од07.09.2023. године послато ПМУ TV Art vizija д.о.о., Ниш, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 03.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 30. окт 2023.

Гага д.о.о., Власотинце 1613/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 31. октобра 2023. године објављује Привремено решење број 1613/2023/1 од 28.09.2023. године послато ПМУ Гага д.о.о., Власотинце, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 15.11.2023. године

уклоњено са огласне табле 15. нов 2023.

Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац 1660/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 31. октобра 2023. године објављује Привремено решење број 1660/2023/1 од 28.09.2023. године послато ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 15.11.2023. године

уклоњено са огласне табле 26. окт 2023.

Моја ТВ д.о.о, Чачак 1531/2023

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. октобра 2023. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу 1531/2023 од 07.09.2023. године послато ПМУ Моја ТВ д.о.о., Ваљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 26.10.2023. године

уклоњено са огласне табле 11. окт 2023.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 1479/2023

Регулаторно тело за електронске медије дана 27. септембра 2023. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу 1479/2023 од 07.09.2023. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 11.10.2023. године

Back to top