Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 309/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. априла 2024. године објављује Обавештење о стању дуга 309/2024 од 20.02.2024. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Jutro production д.о.о., Чачак-Радио Озон ФМ 98,3 240/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 240/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак-Радио Озон ФМ 98,3, јер достављање на други начин није било могуће.

Круна д.о.о., Чачак-Радио Круна 227/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 227/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Круна д.о.о., Чачак-Радио Круна, јер достављање на други начин није било могуће.

Радио Ваљево д.о.о., Ваљево-Радио Ваљево 234/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 234/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Радио Ваљево д.о.о., Ваљево-Радио Ваљево, јер достављање на други начин није било могуће.

РТВ Екос-ЛЕ д.о.о., Власотинце-Радио Екос 92,9 238/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 238/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ РТВ Екос-ЛЕ д.о.о., Власотинце-Радио Екос 92,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш-Радио Сокобања 198/2024

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. априла 2024. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 198/2024 од 07.02.2024. године послато ПМУ Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш-Радио Сокобања, јер достављање на други начин није било могуће.

Удружење Доловачки дар, Долово 598/2023/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 09. априла 2024. године објављује Решење о одбацивању приаве на Јавни конкурс број 598/2023/2 од 27.04.2024. године послато Удружењу Доловачки дар, Долово, јер достављање на други начин није било могуће.

On line TV prodaja д.о.о., Београд 1532/2023/4

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. априла 2024. године објављује објављује Решење о обустави поступка престанка важења дозволе број 1532/2023/4 од 13.12.2023. године послато ПМУ On line TV prodaja д.о.о., Београд-ТВ Б1, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 20. мар 2024.

БМ 57 д.о.о., Београд 1903/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.. марта 2024. године објављује Привремено решење број број 1903/2023 /1од 08.12.202,. године послато ПМУ БМ 57 д.о.о., Београд-ТВ Корени јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 20. мар 2024.

Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац 1700/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.. марта 2024. године објављује Обавештење о престанку важења дозволе број 100/2024 од 19.01.2024. године послато ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 19. мар 2024.

Балкан кабловска ТВ д.о.о., Сремска Каменица 1868/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 04. март 2024. године објављује Привремено решење број 1868/2023/1 од 30.11.2023. године ПМУ Балкан кабловска ТВ д.о.о., Сремска Каменица-Балкан ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 19.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 06. мар 2024.

РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027 1901/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 20. феруара 2024. године објављује Привремено решење број 1901/2023/1 од 08.12.2023. године ПМУ РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.03.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Јефимија д.о.о., Крушевац 2262/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Ургенцију за доставу снимака број 2262/2023/1 од 28.12.2023. године послато ПМУ ефимија д.о.о., Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Делта телевизија д.о.о., Нови Сад 2261/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Ургенцију за доставу снимака број 2261/2023/1 од 28.12.2023. године послато ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Удружење грађана Ром пресс, Београд 2266/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Ургенцију за доставу снимака број 2266/2023/1 од 28.12.2023. године послато ПМУ Удружење грађана Ром пресс, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 22. феб 2024.

Удружење грађана НС плус, Нови Сад 1726/2023/13

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. фебруара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1726/2023/13 од 20.11.2023. године послато ПМУ Удружење грађана НС плус, Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 22.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 12. феб 2024.

McBoxs д.о.о., Нови Сад 05-2020/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. јануара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 2020/2022/12 од 20.11.2023. године послато ПМУ McBoxs д.о.о., Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 12.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац 1902/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује објављује Привремено решење број 1902/2023/1 од 08.12.2023. године послато ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац-ТВ Пруга, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

On line TV prodaja д.о.о., Београд 1971/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује објављује Привремено решење број 1971/2023/1 од 08.12.2023. године послато ПМУ On line TV prodaja д.о.о., Београд-ТВ Б1, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

TV Super-sat communication д.о.о., Београд 1983/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује објављује Привремено решење број 1983/2023/1 од 08.12.2023. године послато ПМУ TV Super-sat communication д.о.о., Београд-ТВ Супер сат, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2024.

Слободна телевизија д.о.о., Краљево 1575/2021/13

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јануара 2024. године објављује Решење о обустави поступка престанка важења дозволе за пружање медијске услуге број 1575/2021/13 од 13.04.2023. године послато ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљево-Ка ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 01.02.2024. године

уклоњено са огласне табле 26. јан 2024.

Радио 96 плус д.о.о., Београд-Радио 96 97,8, 1772023/3

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јануара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1727/2023/3 од 20.11.2023. године послато Радио 96 плус д.о.о., Београд-Радио 96 97,8, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 26. јан 2024.

Ромски центар за демократију, Ваљево-Радио Ваљево два 103,5, 1812/2023/3

Регулаторно тело за електронске медије дана 11. јануара 2024. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1812/2023/3 од 20.11.2023. године послато Ромски центар за демократију, Ваљево-Радио Ваљево два 103,5, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 25. јан 2024.

Јефимија д.о.о., Крушевац 1597/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. јануара 2024. године објављује Привремено решење о утврђивању годишње накнаде за пружање медијске услуге број 1597/20231/1 од 28.09.2023. године послато ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 25.01.2024. године

уклоњено са огласне табле 25. јан 2024.

Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац 1700/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. јануара 2024. године објављује Привремено решење о утврђивању годишње накнаде за пружање медијске услуге број 1700/20231/1 од 02.11.2023. године послато ПМУ Клик комерц д.о.о., Горњи Милановац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено 25.01.2024. године

Back to top