Навигација

213. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 213. ванредној седници одржаној 29. августа 2014. године донео је следеће одлуке:
1. Подносиоцу молбе Министарству правде за добијање дозволе за емитовање ТВ спота о јавним бележницима, као спота некомерцијаног карактера упутити допис следеће садржине:
Одредбом члана 86. став 2. тачка 3) Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 79/05) предвиђено је да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе могу да оглашавају активности и мере које су од значаја за грађане, за већину грађана, или за мањинску друштвену групу. Ставом 4. наведеног члана утврђено је да, ако се то оглашавање врши без накнаде, време трајања тог оглашавања не урачунава се у време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје.
 

Будући да оглашавање информативне кампање о почетку рада јавних бележника јесте од значаја за грађане, то се огласне поруке емитоване у оквиру тог пројекта не урачунавају у укупно време трајања оглашавања, под условом да се емитују без накнаде, тачније без плаћања новчане или друге накнаде од стране министарства одређеном пружаоцу медијске услуге и обратно.


Исто тако, потребно је поменуте огласне поруке емитовати ван блокова намењених огласним порукама које немају исту или сличну природу, да не би приликом надзора над програмом пружалаца медијских услуга омашком биле урачунате у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности емитованог програма, што је у интересу како министарства и пружалаца медијске услуге, тако и јавности.
• Подносиоцу молбе Министарству трговине, туризма и телекомуникација број 345-01-492/2014-07 од 28.08.2014. године за емитовање тизера „Дигитализација стиже“, као спота некомерцијалног карактера упуптити допис следеће садржине:
Одредбом члана 86. став 2. тачка 3) Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 79/05) предвиђено је да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе могу да оглашавају активности и мере које су од значаја за грађане, за већину грађана, или за мањинску друштвену групу. Ставом 4. наведеног члана утврђено је да, ако се то оглашавање врши без накнаде, време трајања тог оглашавања не урачунава се у време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје.

Будући да оглашавање државног пројекта о спровођењу процеса дигитализације јесте од значаја за грађане, то се огласне поруке емитоване у оквиру тог пројекта не урачунавају у укупно време трајања оглашавања, под условом да се емитују без накнаде, тачније без плаћања новчане или друге накнаде од стране министарства одређеном пружаоцу медијске услуге и обратно.

Исто тако, потребно је поменуте огласне поруке емитовати ван блокова намењених огласним порукама које немају исту или сличну природу, да не би приликом надзора над програмом пружалаца медијске услуге омашком биле урачунате у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности емитованог програма, што је у интересу како министарства и пружалаца медијске услуге, тако и јавности.)

Back to top