Навигација

Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање РТВ програма

Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање РТВ програма за локална и регионална подручја на основу важећег Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање РТВ програма и предлога измене истог акта који је упућен надлежним институцијама на добијање сагланости.

1. Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање телевизијског програма на подручју региона

2. Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање радио програма на подручју региона

3. Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање телевизијског програма на локалном подручју

4. Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање радио програма на локалном подручју

Back to top