Навигација

Државна ревизорска институција закључила је да Регулаторно тело за електронске медије не крши обавезу доброг пословања

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 11. априла 2018. године, разматрао је „Послеревизиони извештај о мерама исправљања Регулаторног тела за електронске медије“ упућен дана 4. априла 2018. године од стране Државне ревизорске институције. На основу „Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Регулаторног тела за електронске медије за 2016. годину, број 400-300/2017-07/09 од 29. децембра 2017. године“, Државна ревизорска институција издала је мишљење са резервом о финансијским извештајима и мишљење са резервом о правилностима пословања.

У закључку „Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Регулаторног тела за електронске медије“ Државне ревизорске институције наводи се да „На основу наведеног у складу са одредбама члана 40. Закона о Државној ревизорској институцији и члана 37. Пословника Државне ревизорске институције, оцењујемо да субјект ревизије не крши обавезу доброг пословања.

Back to top