Навигација

Обавештење о емитовању спотова

Током трајања ванредног стања државни органи и други носиоци јавне власти нису у обавези да траже мишљење Регулаторног тела за електронске медије у вези са спотовима о мерама, активностима и кампањама које се предузимају ради заштите од корона вируса (Ковид – 19) и спадају у јавна саопштења на основу члана 36. став 1. тачке 5) Закона о оглашавању:

У укупно време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје у једном пуном сату емитованог програма не урачунавају се:

5) саопштења од јавног интереса, ако су емитована без накнаде;

и члана 36. став 4. Закона о оглашавању:

Саопштењем од јавног интереса из става 1. тачка 5) овог члана сматра се саопштење којим државни органи или други носиоци јавне власти, у оквиру вршења послова из свог делокруга, врше јавно обавештавање о активностима и мерама које су од значаја за грађане (нпр. јавни позиви, обавештења, јавне кампање и сл).

Државни органи и други носиоци јавне власти обраћају се директно пружаоцима медијске услуге, а једина обавеза коју имају пружаоци медијских услуга јесте да предметне спотове прикажу ван блокова огласних порука.

Регулаторно тело за електронске медије

Back to top