Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са новом огласном поруком за „Зајечарско пиво“

На програмима пружалаца медијских услуга уочено је емитовање огласних порука за алкохолно пиће – „Зајечарско пиво“ у трајању од 25 секунди. Огласна порука садржи следећи изговорени текст:

„Наздравимо свима нама! Јер уједињени показујемо храброст и хуманост. Јер своје домове сваког дана улепшавамо. Јер стичемо нове и увек нађемо начин да обрадујемо старе пријатеље. Јер се сваког дана дајемо за наше најмилије и нашу земљу. Наздравимо уз „Зајечарско“! Заслужили смо!“

Приказивањем ове наведене огласне поруке која има две визуелне верзије нарушено је начело друштвене одговорности садржано у члану 6 став 1 Закона о оглашавању:

Оглашавање мора бити засновано на принципу коришћења дозвољених средстава за постизање циља и другим принципима друштвене одговорности, као и одредба члана 47 став 2 тачка 6 Закона о оглашавању:    Оглашавање алкохолних пића не сме да: 6) употребу алкохола повезује са храброшћу, нити да ствара утисак да употреба алкохолних пића доприноси друштвеном или сексуалном успеху.

Регулаторно тело за електронске медије упозорава пружаоце медијских услуга да не приказују наведену огласну поруку за „Зајечарско пиво“ док њен визуелни и наративни садржај не буде усклађен са одредбама Закона о оглашавању.

Против пружалаца медијске услуге који наставе да приказују наведену огласну поруку за „Зајечарско пиво“, Регулаторно тело за електронске медије предузеће мере прописане Законом о оглашавању и Законом о електронским медијима.

Регулаторно тело за електронске медије

Back to top