Навигација

Одлука са 223. редовне седнице Савета Регулатора

На 223. редовној седници одржаној дана 23. фебруара 2021. године Савет Регулаторног тела за електронске медије разматрао је извештај Службе за надзор и анализу програмa у вези са емисијом „Ментално разгивање“ емитованоj дана 02. новембра 2020. године у програму ТВ Нова С. Имајући у виду да је служба уочила велики број неправилности у предметној емисији, а за које је Савет утврдио да представљају кршење одредби Закона о електронским медијима и подзаконских аката, одлучено је и да се о томе обавесте луксембуршко независно аудиовизуелно тело (ALIA), ЕPRA, ЕRGA и ОSCE. Оваква одлука је донета јер је дозвола за пружање медијске услуге ТВ Новој С издата од стране луксембуршког независног аудиовизуелног тела (ALIA).

Истовремено је донета и одлука да се у редован надзор ставе телевизије Н1, Нова С и AL Jazeera као телевизије које имају значајну гледаност.

Back to top