Навигација

Покренут поступак против ПМУ ТВ Пинк

Савет Регулаторног тела за електронске медије на хитној седници одржаној 01. децембра 2023. године, покренуо је поступак против ПМУ ТВ Пинк, због основане претпоставке да је дошло до повреде члана 65. став 1. и члана 70. став 1. Закона о електронским медијима, а у вези са приказивањем сексуално експлицитног снимка у емисији ,,Ново јутро“ од 01. децембра 2023. године у периоду од 5:30 до 11:00 часова.

Увидом у спорни садржај, Стручна служба Регулаторног тела је закључила да је исти потенцијално у супротности са чланом 65. став 1. и чланом 70. став 1. Закона о електронским медијима, као и одредбама члана 13. став 1. тачка 1), члана 20. и члана 28. став 1. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, као и члана 4. став 1. тачка 1) Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.

Наиме, садржај емисије је јасно политичког предизборног карактера (и као такав означен). Са друге стране,  сексуални чин је потпуно приватни догађај који не може бити доведен у везу са природом информације која се односи на политички живот, који је по дефиницији јавно питање тако да је реч о нескладу са чланом 13. став 1. тачка 1) Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга (Коришћење снимка или фотографије: Ако пружалац медијске услуге приликом објављивања одређене информације користи видео снимак или фотографију одређене личности, догађаја или појаве, дужан је да: 1) обезбеди да видео снимак или фотографија према својој природи и садржају одговарају природи и садржају информације која се објављује.)

С обзиром да је објављени медијски садржај изразито личног карактера, у нескладу је и са чланом 70. став 1. Закона, ближе уређен чланом 20. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга (Поштовање достојанства личности – Општа обавеза - Пружалац медијске услуге је дужан да медијску услугу пружа на начин којим се поштује достојанство личности корисника медијске услуге, учесника у програму и лица на које се објављена информација односи.) 

Околност да је лик лица на предметном снимку блурован (замагљен), је без значаја с обзиром на то да се у програму безрезервно тврди како је реч о Ђорђу Микетићу, те је на тај начин садржај противан члану 28. став 1. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга (Право на приватност: Пружалац медијске услуге не може објавити информацију из приватног живота, односно лични запис (писмо, дневник, забелешка, дигитални запис и сл.), запис лика (фотографски, цртани, филмски, видео, дигитални и сл.) или запис гласа (магнетофонски, грамофонски, дигитални и сл.), без пристанка лица чијег се приватног живота информација тиче, односно лица чије речи, лик односно глас садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице.) 

Иако су полни органи на снимку блуровани (замагљени), сасвим је видљиво да је реч о приказивању експлицитног полног чина, те је програмски садржај тиме сврстан у категорију порнографије. Чланом 65. став 1. Закона о електронским медијима и чланом  4. став 1. тачка 1) Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга (Програмски садржаји који могу тешко нашкодити развоју малолетника) - приказивање порнографије је забрањено.

Коначно, Савет ће о евентуалним мерама заштите против ПМУ ТВ Пинк одлучивати на наредној седници, у складу са законским процедурама, која ће бити одржана у првој половини децембра ове године.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1234/Rem_logo.png
Back to top