Навигација

Програм јавне расправе о нацрту Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

На основу чланова 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/2014, 6/16 – други закон и 129/21) Регулаторно тело за електронске медије утврђује:

Програм јавне расправе о нацрту Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

  1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга Регулаторно тело за електронске медије спроводи јавну расправу о нацрту Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица (у даљем тексту: Нацрт општег аката).
  2. Јавна расправа о Нацрту општег акта спроводи се у периоду од 27. јула до 11. августа 2023. године.
  3. Учесници у јавној расправи могу бити сва заинтересована лица.
  4. Јавна расправа о Нацрту општег аката у форми округлог стола одржаће се у Београду 10. августа 2023. године, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића број 5, IV спрат, Велика сала Регулаторног тела за електронске медије у 11 часова.
  5. Текст Нацрта општег акта биће постављен 27. јула 2023. године на сајту Регулаторног тела за електронске медије www.rem.rs и на порталу е-Управа.
  6. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторно тело за електронске медије, 11103 Београд, Трг Николе Пашића број 5.
  7. Након завршетка јавне расправе Регулаторно тело за електронске медије анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту општег аката.
  8. Коначан текст Нацрта општег аката биће објављен 16. августа 2023. године.

Нацрт Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

Извештај са јавне расправе о Нацрту Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

Предлог Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

 

Back to top