Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje Saveta REM

Saopštenje Saveta REM

Savet REM je na svojoj sednici održanoj 29. jula 2022. godine doneo odluke o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestičkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije. Potrebnom većinom glasova dozvole su dobili:

1. TV Prva;
2. TV Pink;
3. Nacionalna Happy TV;
4. TV B92.

Na istoj sednici Savet REM je doneo odluke o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje cele Republike Srbije. Potrebnom većinom glasova dozvole su dobili:

1. Hit Music FM;
2. Radio S;
3. Radio S2;
4. Play radio.

Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs
Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava
Javni konkurs za imenovanje članova Upravnih odbora Javnih medijskih servisa

Javni konkurs za imenovanje članova Upravnih odbora Javnih medijskih servisa

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 27. juna 2022. godine doneo odluku o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove Srbije 1 (jedan) član i Javne medijske ustanove Vojvodine 2 (dva) člana.

Javni konkurs možete pogledati OVDE.

Rok za podnošenje predloga je 18. jul 2022. godine

 

Saopštenje

Saopštenje

Predstavnici reprezentativnih sindikata JMU Radio televizija Vojvodine, članovi Upravnog odbora JMU Radio televizija Vojvodine i predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije doneli su zaključak i preporuku da UO JMS Radio televizija Vojvodine blagovremeno imenuje vršioca dužnosti generalnog direktora i na taj način omogući redovno funkcionisanje JMS Radio televizija Vojvodine. Ovakav dogovor postignut je na sastanku održanom u prostorijama REM-a nakon konstruktivnog i otvorenog razgovora svih aktera sastanka.

Takođe, na jučerašnjoj redovnoj sednici Saveta REM-a doneta je odluka o raspisivanju konkursa za izbor dva člana upravnog odbora JMU Radio televizija Vojvodine.

Doneta odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanja dozvola za televizije i radija za područje cele Republike Srbije

Doneta odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanja dozvola za televizije i radija za područje cele Republike Srbije

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 15.04.2022. godine, doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije. Konkurs je raspisan za pružanje medijske usluge i to 4 dozvole za televizijsko emitovanje i 4 dozvole za radio.

TV B92 i Hepi TV prekršile izbornu tišinu

TV B92 i Hepi TV prekršile izbornu tišinu

TV B92 i Hepi TV su 1. aprila 2022. godine prikazivanjem izbornog programskog sadržaja u emisijama Presek, odnosno Dobro jutro, Srbijo, prekršile izbornu tišinu čime je učinjena povreda člana 6. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, što je Savet Regulatornog tela za elektronske medije utvrdio na današnjoj sednici.

NOVA S prekršila izbornu tišinu

NOVA S prekršila izbornu tišinu

Nova S je dana 01. aprila 2022. godine prekršila izbornu tišinu prikazivanjem izbornog programskog sadržaja u emisiji informativnog programa „Među nama“.

Obmana „misionara“ iz CRTE  Povodom Konferencije za novinare CRTA, Izbori 2022. godine – „Od raspisivanja izbora do izbornog dana“

Obmana „misionara“ iz CRTE Povodom Konferencije za novinare CRTA, Izbori 2022. godine – „Od raspisivanja izbora do izbornog dana“

Posmatračka misija CRTE, kako sami sebe nazivaju, koristi poslednje sate pred izbornu tišinu kako bi „prevela“ još koji izborni glas u korist svojih političkih mentora pozivajući se na nezavisnost, profesionalnost i visoke standarde, pokušali su danas da plasiraju već u naslovu netačne i tendenciozne podatke o izbornoj kampanji. Pozivajući se na neproverene podatke, oni sprovode svoju „misiju“, prikupljaju, u zadnji čas, glasove dela biračkog tela.

Osnovni izvodi iz V preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Osnovni izvodi iz V preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Peti presek praćenja toka izborne kamanje donosi podatke o zastupljenosti učesnika izbora za period od 15. februara do 20. marta 2022. godine.  

Peti presek donosi i podatke o zastupljenosti kandidata za predsedničke izbore za period od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 20. martom.

Posle punih mesec dana izborne kampanje na programima javnih medijskih servisa i komercijalnih PMU uočava se povećano učešće tema koje se neposrednije odnose na samu izbornu kampanju, pa je tema „kriza u Ukrajini“ u manjem padu po zastupljenosti, osim na programima nekoliko PMU. Tema „kritika vlasti“ dominira na većini kablovskih PMU.

Saopštenje Saveta REM-a povodom netačnih i tendencioznih naslova u delu medija povodom izveštaja REM-a o izbornoj kampanji

Saopštenje Saveta REM-a povodom netačnih i tendencioznih naslova u delu medija povodom izveštaja REM-a o izbornoj kampanji

U vezi sa netačnim i tendencioznim naslovima koji su plasirani u nekim medijima o četvrtom izbornom izveštaju REM-a o toku izborne kampanje za period 15.02. do 13.03.2022. godine, gde se navodi da su „Aleksandar Vučić i SNS najzastupljeniji na svim televizijama“, Savet REM-a sa indignacijom odbacuje sve pokušaje da se izveštajima REM-a manipuliše u izbornoj kampanji, nezavisno od toga koji je politički akter u pitanju.

Osnovni izvodi iz IV preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Osnovni izvodi iz IV preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Četvrti presek praćenja toka izborne kampanje donosi podatke o zastupljenosti učesnika za period od 15. februara do 13. marta do kada je bio rok za podnošenje izbornih lista.

Četvrti presek donosi i prve podatke o zastupljenosti kandidata za predsedničke izbore za period od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 13. martom.

Luksemburško nezavisno regulatorno telo (ALIA) izreklo kaznu SPORT KLUB 1

Luksemburško nezavisno regulatorno telo (ALIA) izreklo kaznu SPORT KLUB 1

Luksemburško nezavisno regulatorno telo ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel) postupajući po prijavi Saveta Regulatornog tela za elektornske medije izreklo je kaznu pružaocu medijske usluge United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 zbog emitovanja oglasne poruke u kojoj su korišćene nacističke oznake.

Saopštenje povodom trećeg izbornog preseka

Saopštenje povodom trećeg izbornog preseka

U trećoj nedelji nadzora izborne kampanje nastavljen je trend medijskog izveštavanja iz prethodne, uslovljen krizom u Ukrajini. Na programima većine PMU to se odrazilo kako na izveštavanje o učesnicima izborne kampanje gde je tema „kriza u Ukrajini“ dobila mnogo veću zastupljenost, tako i na izveštavanje o državnim funkcionerima čije su se aktivnosti u velikoj meri odnosile na organizaciju države i privrede u potencijalno kriznoj situaciji. I pored toga, na većini programa PMU, koji su u nadzoru, zabeležen je nastavak proporcionalnog porasta zastupljenosti izbornih lista.

Savet REM-a usvojio treći izborni presek za period 15.02.2022. – 06.03.2022.

Savet REM-a usvojio treći izborni presek za period 15.02.2022. – 06.03.2022.

Savet REM-a usvojio je na 420. vanrednoj sednici Izveštaj za period: 15.02.2022 – 06.03.2022. o praćenju toka izborne kampanje za republičke i lokalne izbore (III presek).

U trećoj nedelji nadzora izborne kampanje nastavljen je trend medijskog izveštavanja iz prethodne, uslovljen krizom u Ukrajini. Na programima većine PMU to se odrazilo kako na izveštavanje o učesnicima izborne kampanje gde je tema „kriza u Ukrajini“ dobila mnogo veću zastupljenost, tako i na izveštavanje o državnim funkcionerima čije su se aktivnosti u velikoj meri odnosile na organizaciju države i privrede u potencijalno kriznoj situaciji. I pored toga, na većini programa PMU, koji su u nadzoru, zabeležen je nastavak proporcionalnog porasta zastupljenosti izbornih lista. 

Saopštenje povodom drugog izbornog preseka

Saopštenje povodom drugog izbornog preseka

Tokom drugog perioda nadzora izborne kampanje počela je kriza u Ukrajini, što je doprinelo promeni prioriteta u medijskom izveštavanju i značajno preoblikovalo dominantne teme učesnika izborne kampanje na programima predmetnih PMU. Tema „kriza u Ukrajini“ uticala je i na povećanje vremena koje je većina pružalaca medijskih usluga posvetila aktivnostima državnih funkcionera. I pored toga, na većini programa PMU koji su u nadzoru, zabeležen je porast zastupljenosti izbornih lista.

Back to top