Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


OBAVEŠTENJE u vezi sa novom oglasnom porukom za „Zaječarsko pivo“

Na programima pružalaca medijskih usluga uočeno je emitovanje oglasnih poruka za alkoholno piće – „Zaječarsko pivo“ u trajanju od 25 sekundi. Oglasna poruka sadrži sledeći izgovoreni tekst:

„Nazdravimo svima nama! Jer ujedinjeni pokazujemo hrabrost i humanost. Jer svoje domove svakog dana ulepšavamo. Jer stičemo nove i uvek nađemo način da obradujemo stare prijatelje. Jer se svakog dana dajemo za naše najmilije i našu zemlju. Nazdravimo uz „Zaječarsko“! Zaslužili smo!“

Obaveštenje o emitovanju spotova

Tokom trajanja vanrednog stanja državni organi i drugi nosioci javne vlasti nisu u obavezi da traže mišljenje Regulatornog tela za elektronske medije u vezi sa spotovima o merama, aktivnostima i kampanjama koje se preduzimaju radi zaštite od korona virusa (Kovid – 19) i spadaju u javna saopštenja na osnovu člana 36. stav 1. tačke 5) Zakona o oglašavanju:

Obaveštenje o radu REM tokom trajanja vanrednog stanja


Obavezujućom Instrukcijom Vlade Republike Srbije od 23. marta 2020. godine, preporučeno je da se ograniči ulazak i obavljanje svih poslova u prostorijama Regulatornog tela za elektronske medije na adresi: Trg Nikole Pašića br. 5 u Beogradu.
REM će, u vreme vanrednog stanja, postupati samo po hitnim predmetima koji ne trpe odlaganje u odlučivanju. Hitnim predmetima smatraće se primena svih odluka organa javne vlasti u cilju suzbijanja epidemije.
S tim u vezi, molimo sve pružaoce medijskih usluga i zainteresovana lica da svoje eventualne zahteve iz delokruga nadležnosti Regulatora, a za vreme vanrednog stanja, upućuju putem elektronske pošte na zvaničnu mail adresu office@rem.rs

Regulatorno telo za elektronske medije

Odluka o odlaganju plaćanja naknade

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici odžanoj 23.03.2020. godine doneo odluku o odlaganju plaćanja naknada za pružanje medijske usluge PMU koje dospevaju u periodu mart-maj 2020. godine, a koji za to podnesu zahtev.

Saopštenje za medije

U skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja zbog opasnosti širenja zarazne bolesti COVID-19, Savet Regulatornog tela za elektronske medije upozorava sve pružaoce medijskih usluga u Republici Srbiji na sledeće:

  • da je svaki pružalac medijske usluge dužan da hitno prenese saopštenja organa javne vlasti koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine;
  • da u izveštavanju obezbedi slobodno, istinito, objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje, a da naročito i odgovorno povede računa o sprečavanju širenja dezinformacija, posebno onih u vezi sa pitanjima javnog zdravlja;
  • da ne prikazuje programske sadržaje koji mogu naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i maloletnika;
  • da poštuju zakonske obaveze u vezi sa dostojanstvom ličnosti i pravom na privatnost.

Operatore elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih sadržaja obaveštavamo da medijske usluge sa uslovnim pristupom, za koje im je izdata dozvola, ne učine dostupnim maloletnicima.
Izveštavanje o izuzetnoj pretnji po zdravlje predstavlja višestruki izazov za novinare i urednike svih elektronskih medija. Savet, zbog toga, poziva sve medijske profesionalce da se pridržavaju najviših etičkih i profesionalnih standarda u izveštavanju tokom vanrednog stanja.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije

Obaveštenje javnim medijskim servisima (RTS i RTV) i komercijalnim pružaocima medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću

Savet Regulatornog tela za elektronske medije obaveštava javne medijske servise (RTS i RTV) i komercijalne pružaoce medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću da je potrebno da, u skladu sa članom 52. Zakona o elektronskim medijima i članom 9. Preporuke o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom, učini dostupnim sva saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na korona virus (COVID-19) putem otvorenih titlova ili srpskog znakovnog jezika.

Izrečene mere TV Prva i TV Kragujevac

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 19. februara 2020. godine, izrekao je mere upozorenja pružaocima medijskih usluga Prva televizija d.o.o., Beograd - TV Prva i Radio-televizija Kragujevac d.o.o., Kragujevac - TV Kragujevac zbog prikazivanja programskih sadržaja kojima je, suprotno propisima, otkriven identitet maloletnika.

Back to top