Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje Saveta REM povodom objedinjavanja vlasništva TV Prva i TV B92

Savet Regulatornog tela za elektronske medije dao je na današnjoj sednici saglasnost kojim je objedinjeno vlasništvo dve televizije sa nacionalom dozvolom – TV Prva i TV B92. Većinski vlasnik oba pružaoca medijskih usluga postalo je privredno društvo Antena group BV  iz Holandije čiji su osnivači članovi porodice Kirjaku.

"Zajedno do pobede" kampanja od posebnog društvenog interesa

Savet regulatornog tela za elektronske medije smatra da je kampanja „Specijalna olimpijada“ akcija od posebnog društvenog interesa i da ovakvu akciju treba da podrže svi pružaoci medijskih usluga zbog svog posebnog značaja u ostvarivanju društvenog interesa.

Cilj kampanje je da se svim građanima Srbije pruži prilika i omogući da se bave sportom, a posebno osobama sa intelektualnom ometenošću i da se kroz upoznavanje sa njihovim potrebama i mogućnostima doprinosi  pravilnom odnosu prema njima.

24 sata zabrane za „Parove“

Televiziji „Happy“ je u skladu sa zakonom naloženo da obustavi emitovanje programa „Parovi“ zbog učinjene naročito teške povrede člana 28. Zakona o elektronskim medijima.

Obaveštenje o stupanju na snagu tri pravilnika, 21. marta 2015. godine

Obaveštenje o stupanju na snagu Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost, kao i Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga, od dana 21. marta 2015. godine.

Obaveštenje pružaocima medijskih usluga o modifikovanom spotu "Besplatna dodela STB uređaja"

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Tema spota je besplatna dodela STB uređaja. Izmena se odnosi na navođenje roka za prijavu, koji je u modifikovanom spotu izostavljen.

Usvojeni konačni tekstovi predloga pravilnika

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 21.01.2015. godine usvojio konačan tekst tri predloga pravilnika: Predlog pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Predlog pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima usluga i Predlog pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost.

 

Održana 150. redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Zbog izjava voditeljke emisije Opasnice na Nacionalnoj Happy TV, Maje Nikolić, u kojima se na neprimeren način govori o pripadnicima gej populacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije na današnjoj sednici koja je održana u Beogradu, pokrenuo je postupak za izricanje mera pružaocu medijskih usluga Nacionalne Happy TV.

Mera upozorenja pružaocu medijskih usluga RTV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je meru upozorenja pružaocu medijskih usluga Preduzeću za informiseanje i marketing „Pink International Company“ d.o.o. iz Beograda zbog emitovanja programskih sadržaja kojima su povređena ljudska prava a naročito dostojanstvo ličnosti učesnika programa, u emisiji „DNK“.

Back to top