Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Igrani spot - Digitalizacija je stigla

Medijski javni servis Srbije u okviru informativno-promotivnih aktivnosti o procesu prelaska sa analogne na digitalnu televiziju počeo je emitovanje spota ”Digitalizacija je stigla!” Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Preuzmite igrani spot - Digitalizacija je stigla.

Mera upozorenja emiteru RTV Enigma

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je meru upozorenja emiteru RTV "Enigma" d.o.o. iz Prijepolja zbog nepoštovanja opšteg programskog koncepta na osnovu kojeg mu je izdata dozvola za emitovanje programa.

Obaveštenje emiterima povodom medijske kampanje o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30.oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

Odgovor predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na navode u dnevnom listu Blic

Odgovor predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na navode u dnevnom listu Blic:

Kao nosilac javne funkcije svestan sam da sam , po članu 8. Zakona o javnom informisanju i medijima, dužan da trpim iznošenje kritičkih mišljenja o svom radu. Medjutim, ne i da trpim iznošenje neistina, ili kako se to u našem narodu konkretnije kaže, laži. Zato, na osnovu člana 83. Zakona o javnom informisanju i medijima kao lice na koje se odnosi informacija koju ste objavili u dnevnom listu Blic, dana 28.10.2014. godine na naslovnoj strani i na strani 11 zahtevam pravo na odgovor.

Stupio na snagu Zakon o elektronskim medijima

U skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 83/14), koji je stupio na snagu 13.08.2014, Republička radiodifuzna agencija promenila je naziv u:

REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Trg Nikole Pašića 5
11000 Beograd

Smanjenje naknade emiterima sa poplavama ugroženih područja

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj dana 23. juna 2014. godine godine doneo je odluku da se smanji visina naknade u visini od 99% emiterima kojima je Agencija izdala dozvolu za emitovanje televizijskog i/ili radio programa za područje regiona i lokalna, a čije se sedište i/ili studio nalazi na područjima ugroženim od poplava.

Obaveštenje za emitere u Inicijalnoj mreži

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavestilo je Republičku radiodifuznu agenciju da su se sve nadležne institucije složile sa predlogom liste programa emitera koji mogu biti dostupni u Inicijalnoj mreži za testiranje emitovanja digitalnog TV signala, a koju je utvrdio Savet RRA na sednici održanoj dana 11. juna 2014. godine.

U skladu sa navednim, pozivamo emitere koji imaju dozvolu za emitovanje televizijskog programa na području regiona, a koji se nalaze na Listi u prilogu, da se jave Javnom preduzeću „Emisiona tehnika i veze“, kako bi se izvršile sve neophodne tehničke i komercijalne pripreme, za ulazak emitera u Inicijalnu mrežu.

Saopštenje povodom uplate suficita

Savet Republičke radiodifuzne agencije, razmatrajući finansijski i revizorski izveštaj za 2013. godinu, utvrdio je da su ukupni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda za 27 miliona i 230 hiljada dinara, što predstavlja suficit u poslovanju. To je ostvareno racionalnim poslovanjem i uštedama u protekloj godini.

Goran Karadžić izabran za predsednika Saveta RRA

Episkop Porfirije (Perić) zbog izbora za Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog podneo je ostavku na mesto predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Na današnjoj redovnoj sednici Saveta za novog predsednika izabran je Goran Karadžić, a za zamenika Goran Petrović.

Odluka Saveta povodom emisija u kojima je gostovao Kristijan Golubović

Savet RRA je održao 140. sednicu, tokom koje je sa predstavnicima TV Hepi, TV B 92, TV Pink i TV Prva razmatrao predstavke u vezi emisija „Ami Dži šou“ i „Teška reč“ Televizije Pink, emisija „Bulevar“ Televizije B92, emisija „Eksploziv“ Televizije Prva i emisija „Goli život“ na Televiziji Hepi u kojima je gostovao Kristijan Golubović.

Obaveštenje radijskim i televizijskim emiterima povodom proglašenja Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 21,22 i 23. maj 2014. godine

Vlada Republike Srbije proglasila je 21, 22 i 23. maj 2014. godine za Dane žalosti na teritoriji Republike Srbije.
Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Pomoć RTV stanicama na ugroženim područjima

Na vanrednoj sednici Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da od Vlade Republike Srbije zatraži saglasnost na odluku o oslobađanju plaćanja naknade za emitovanje radio i televizijskog programa 85 lokalnih i regionalnih emitera čije se sedište nalazi na najugroženijim područjima zahvaćenim poplavama u trajanju od godinu dana.
 

Obaveštenje za emitere povodom proglašenja vanredne situacije

Povodom proglašenja vanredne situacije na području Republike Srbije, Republička radiodifuzna agencija podseća radijske i TV emitere kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, da su, u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, kao i Zakonom o radiodifuziji i Kodeksom ponašanja emitera, u obavezi da prenesu sva važna saopštenja hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine. Saopštenja nadležnih državnih organa emiteri su dužni da prenesu bez odlaganja.

Regionalni emiteri u proširenoj digitalnoj mreži

Regionalni emiteri u proširenoj digitalnoj mreži

Republička radiodifuzna agencija i Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“, obezbedili su tehničke i formalne mogućnosti regionalnim emiterina da pristupe proširenoj Inicijalnoj digitalnoj mreži.

Tim povodom RRA je organizovala sastanak na kome su regionalni TV emiteri upoznati sa pravnim i tehničkim detaljima prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa.

Back to top