Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Dopis Saveta RRA u vezi sa Predlogom zakona o kinematografiji

Savet Republičke radiodifuzne agencije razmatrao je danas član 18 predloga Zakona o kinematografiji kojim se predviđa da 20% sredstava ostvarenih od naknada koju emiteri u skladu sa Zakonom o radiodifuziji plaćaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji, ista uplaćuje Filmskom centru Srbije za podsticanje domaće kinematografije.

Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju Dana žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije da svoj program usklade sa članom 6 stav 1 i članom 10 Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odlukom Vlade Srbije koja je, zbog smrti patrijarha Pavla proglasila trodnevnu žalost za 16., 17. i 18. novembar 2009. godine.

Obaveštenje emiterima o obeležavanju Dana žalosti, 3. oktobar 2011. godine

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

 

Izdate prve dozvole kablovskim emiterima

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku o izdavanju prvih 12 dozvola za emitovanje programa kablovskim emiterima, čime je, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji,otpočela završna faza regulisanja radiodifuzije u oblasti satelitske i kablovske distribucije programa u Republici Srbiji./p>

Saopštenje Saveta, 13. jul 2011. godine

Savet RRA je u postupku izricanja mera za oduzimanje dozvole obustavio postupak pokrenut protiv TV Prva, a u slučaju emisije „Veče sa Ivanom Ivanovićem“. Na osnovu izveštaja svojih službi i izjašnjenja emitera, Savet je zauzeo stanovište da u navedenim emisijama nije bilo govora mržnje niti elemenata kršenja Zakona o radiodifuziji.

Saopštenje Saveta, 29. jun 2011. godine

Savet RRA pokrenuo je postupak protiv televizije „Prva“ zbog programskih sadržaja u emisiji „Veče s Ivanom Ivanovićem“. Predstavnik emitera će na prvoj narednoj sednici Saveta RRA biti pozvan da se službeno izjasni o spornim sadržajima, kako podrazumeva postupak.

Zajedničko saopštenje sa sastanka održanog 08. aprila 2011. godine u RRA

Predstavnici regulatornih tela iz regiona dogovorili su se danas, u Beogradu, da redovno održavaju sastanke i usklađuju akte kako bi se u što većoj meri ujednačili uslovi za rad elektronskih medija. Prvi sledeći sastanak je dogovoren da bude u Ohridu,  u maju mesecu ove godine.

Back to top