Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Zajedničko saopštenje Saveta RRA i Saveta za štampu

Predstavnici Saveta Republičke radiodifuzne agencije i Saveta za štampu razmatrali su štetnost uticaja štampanih medija koji prenose sadržaje rijaliti programa u integralnoj formi, a u programima su ti sadržaji pokriveni zvučnim signalom.

Obaveštenje radijskim i televizijskim emiterima povodom proglašenog Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 10. april 2013. godine

Vlada Republike Srbije proglasila je 10. april 2013. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije. Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Saopštenje u vezi sa rijaliti sadržajem

Savet RRA razmatrao je danas na vanrednoj sednici izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera od 21. marta 2013. godine u vezi sa rijaliti sadržajem „Farma - pregled“ emitovanim dana 20. marta 2013. godine na TV Pink.

Saopštenje Saveta RRA povodom emisije „Preljubnici“

Savet RRA je danas okončao postupak za izricanje mera emiteru TV Pink zbog emisije „Preljubnici“ koja je emitovana u petak 8. februara čiji sadržaj može da naškodi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine.

Saopštenje posle sednice Saveta održane 30. oktobra 2012. godine

U toku postupka izricanja mera protiv TV Pink, Nacionalna TV Hepi i TV Prva, Savet RRA posebno očekuje od emitera poštovanje Kodeksa ponašanja emitera i izbegavanje emitovanja problematičnih sadržaja u vreme kada se može očekivati da maloletna lica gledaju programe televizija.

Back to top