Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje o suzbijanju radio-piraterije

U cilju efikasnijeg suzbijanja radio-piraterije, RRA je Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal podnela 50 krivičnih prijava protiv radio-stanica koje neovlašćeno emituju program i nalaze se u proceduri zatvaranja.

Saopštenje o uplati 139 miliona dinara u budžet Republike Srbije

Savet RRA je razmatrajući godišnji obračun za proteklu godinu utvrdio da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda i na ime ostvarene razlike je uplaćeno 139 miliona dinara u budžet Republike Srbije. Shodno Zakonu o radiodifuziji, razlika sredstava biće raspoređena na jednake delove, za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite. 

Obaveštenje o stupanju na snagu izmena Zakona o obeležavanju Dana žalosti

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Saopštenje posle sednice Saveta održane 21. juna 2010. godine

Savet RRA doneo je odluku da se protiv televizije „Pink“ pokrene prekršajni postupak zbog sadržaja u realiti-programu „Farma“ koji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine (član 68 tačka 5 i 6 Zakona o radiodifuziji).  Nakon ranije intervencije Saveta RRA televizija „Pink“ uložila vidljiv napor da program „Farma“ uskladi sa važećim propisima i posle toga nisu zabeleženi teži prekršaji Zakona o radiodifuziji niti Kodeksa ponašanja emitera, ali je odluka o pokretanju prekršajnog postupka doneta zbog ranijih neprihvatljivih ekscesa u programu televizije „Pink“ koja emituje ovaj realiti-program.

Obaveštenje o merama RRA protiv nelegalnog emitovanja programa

Povodom navoda Nezavisnog društva novinara Vojvodine, objavljenom u dnevnom štampi, da se broj radio i TV stanica koje emituju program bez dozvole uvećao u protekle dve godine, podsećamo na mere koje je Savet preduzeo u proteklom periodu.

Saopštenje Saveta RRA, 08. jun 2010. godine

Na skupu „Mediji, kompanije i društvena odgovornost“ direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić je, kritikujući program komercijalne televizije „Pink“, a u formi pitanja predsedniku Republike  Borisu Tadiću, govoreći o potrebi mešanja države u određene sadržaje na televiziji „Pink“, izneo netačne navode u pogledu aktivnosti Republičke radiodifuzne agencije u odnosu na tu televiziju.

Saopštenje Saveta RRA, 21. maj 2010. godine

Republička radiodifuzna agencija primila je proteklih dana veći broj poziva i intervencija građana koji ukazuju na nekulturne sadržaje u programima većeg broja nacionalnih emitera. Savet RRA doneo je odluku da se predstavnici emitera pozovu na razgovor u kome će im se ukazati na neprihvaljivost emitovanja programa čiji se veliki deo sastoji od psovanja, uvreda kao i od verbalnog ekstremizma svake vrste.

Saopštenje Saveta RRA

U Beogradu je u 79. godini života iznenada preminuo Svetozar Stojanović, profesor Univerziteta u Beogradu i član Saveta Republičke radiodifuzne agencije.

Obaveštenje emiterima u vezi sa čestitkama za Uskrs ili druge praznike

Savet RRA je na sednici od 23. marta 2010. godine doneo odluku da nije dozvoljeno emitovanje čestitki političkih stranaka (odnosno njihovih lokalnih odbora) u formi plaćenog oglasa za Uskrs ili druge praznike, shodno članu 106 Zakona o radiodifuziji u kome se kaže da je zabranjeno reklamiranje političkih organizacija van predizborne kampanje.

Back to top