Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje povodom pitanja Republičke izborne komisije

Savet Republičke radiodifuzne agencije razmatrao je na sednici pitanje Republičke izborne komisije, koje je upućeno putem medija, a povodom čestitke koja je iz Evropske unije upućena jednom od predsedničkih kandidata pre završetka izborne tišine.

Saopštenje povodom kršenja predizborne tišine

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na osnovu izveštaja stručnih službi, u kojem je utvrđeno da je kablovski emiter TV K::CN Svet Plus 3 u više navrata grubo prekršio predizbornu  tišinu, naložio  operatorima  kablovsko-distributivnim sistemima  da programi koje emituju moraju  biti usklađeni sa odredbama Zakona i podzakonskih akata u ovom periodu.

Saopštenje povodom autorskog dela urednika i novinara HRT-a

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na današnjoj vanrednoj sednici razmatrao zahtev gospodina Aleksandra Stankovića, urednika i novinara HRT-a, upućen Republičkoj radiodifuznoj agenciji u kome od Agencije traži zaštitu svog ličnog dobra i autorskog dela, pozivajući se na članove više zakona Republike Srbije.

Saopštenje Saveta povodom ravnopravne zastupljenosti kandidata u izbornom procesu

Nakon saopštenja Saveta RRA u kome je Savet od emitera zatražio striktno poštovanje načela ravnopravne zastupljenosti kandidata u izbornom procesu, neke od članova Saveta RRA kontaktirali su čelnici SNS-a kako bi proverili da li je Savet zabranio pojavljivanje predsedničkog kandidata SNS-a Tomislava Nikolića u emisiji „Informativno veče sa Ivanom Ivanovićem“.

Saopštenje emiterima povodom dostavljanja snimaka

Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava emitere koji emituju televizijski program da su dužni da svakog petka, počev od dana raspisivanja izbora do njihovog okončanja, dostavljaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji snimke (standardni DVD ili WMV format, najmanja rezolucija 320x240, 25fps i zvuk) svog celokupnog programa emitovanog u periodu koji je prethodio danu dostavljanja snimaka.

Drugi Izveštaj RRA o statistici predizbornog programa

Na osnovu nadzora Agencije o strukturi predizbornog programa za period od 14. marta do 14. aprila 2012. godine može se zaključiti da je predizborna kampanja za predsedničke, republičke, pokrajinske i lokalne izbore u elektronskim medijima bila uglavnom uravnotežena.

Obaveštenje kablovskim operatorima povodom izborne tišine

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo odluku kojom se kablovski operatori obavezuju da sve televizije i radio stanice čiji program distribuiraju putem svojih kablovsko distributivnih sistema upozore na neophodnost poštovanja izborne tišine.

RRA učestvovala na Prvoj transnacionalnoj konfereniciji o digitalnoj televiziji u 2012. godini

Prva transnacionalna konferencija o digitalnoj televiziji u 2012. godini o  budućim izazovima i mogućnostima  koje pružaju novi standardi i tehnologije u digitalnoj platformi održana je od 19-20. aprila u Trstu.U okviru projekta Digitalna televizija u Jugoistočnoj Evropi  koji obuhvata i uvođenje digitalne dividende, pravni okvir digitalizacije i izdavanje dozvola u trenutku prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, aspekti informisanja i komunikacije prema javnosti, ovoj koferenciji prisustvovala i Republička radiodifuzna agencija .

Saopštenje Saveta povodom spota Lige socijaldemokrata Vojvodine

Savet je na današnjoj vanrednoj sednici razmatrao izveštaj službe za nadzor koja je spot Lige socijaldemokrata Vojvodine koji je sinoć emitovala televizija PINK, a u kome se pominju Slobodan Milošević i Vojislav Koštunica, evidentirala kao sporan sadržaj.

Saopštenje Saveta RRA povodom cene zakupa reklamnih termina

Savet RRA analizirao je dosadašnje prisustvo učesnika izborne kampanje u elektronskim medijima i uočio da je samo mali broj stranka čije su liste potvrđene od strane Republičke izborne komisije emitovao svoje reklamne spotove na TV stanicama sa nacionalnim pokrivanjem.

Back to top