Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju Dana žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, da u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju 15. aprila 2010. godine za Dan žalosti, zbog pogibije predsednika Republike Poljske Leha Kačinjskog i visokih državnih zvaničnika i državljana Poljske u avionskoj nesreći kod Smolenska, svoj program prilagode navedenim okolnostima u skladu sa Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Saopštenje Saveta RRA o reklamnom spotu URS-a

Savet je na današnjoj sednici razmatrao izveštaj Službe za nadzor koja je reklamni spot URS evidentirala kao moguće sporan sadržaj, a u okviru emitovanja predizbornog političkog marketinga u programima nekoliko emitera.

 

Isključen signal radija

Program radija „Raka Ešinger“ iz Lazarevca koji je emitovao program bez dozvole je obustavljen i isključen je signal tog radija koji je emitovan na frekvenciji 92,2 MhZ.

Saopšštenje Saveta RRA povodom informacije TV B 92

Savet RRA saopštava da je neistinita informacija televizije B 92 o tome kako je Ministarstvo za kulturu povodom slučaja štrajka na TV Avala  pokušalo da stupi u vezu sa RRA ali da u tome, navodno, nije uspelo.

Obaveštenje u vezi sa dugovanjem TV Avala

Televizija „Avala“, kojoj je Republička radiodifuzna agencija u decembru prošle godine  uputila opomenu zbog neplaćene naknade za korišćenje dozvole za emitovanje programa, izmirila je svoje obaveze u odnosu na Agenciju. To znači da time u ovom času u RRA više nema postupaka koji bi kao rezultat mogli imati oduzimanje dozvole toj televiziji zbog novčanih dugovanja.

Obaveštenje za medije povodom proglašenja vanredne situacije

Povodom proglašenja vanredne situacije na području Republike Srbije, Republička radiodifuzna agencija podseća radijske i  televizijske emitere da su u obavezi da prenesu sva saopštenja koja se odnose na ugroženost ljudskih života, zdravlja, bezbednosti ili imovine

Obaveštenje za medije povodom proglašenja vanredne situacije

Povodom proglašenja vanredne situacije na području Republike Srbije, Republička radiodifuzna agencija podseća radijske i  televizijske emitere da su u obavezi da prenesu sva saopštenja koja se odnose na ugroženost ljudskih života, zdravlja, bezbednosti ili imovine

Obaveštenje kablovskim operatorima o obavezi pribavljanja dozvola za sva fizička ili pravna lica koja nameravaju da započnu sa kablovskim ili satelitskim emitovanjem radio ili televizijskog programa

Fizička ili pravna lica koja nameravaju da započnu sa kablovskim ili satelitskim emitovanjem programa mogu to da učine ukoliko su prethodno pribavili dozvolu za kablovsko ili satelitsko emitovanje u postupku koji se vodi pred Republičkom radiodifuznom agencijom, shodno članu 40. Zakona o radiodifuziji.

Saopštenje RRA povodom održanog sastanka sa vlasnicima i menadžmentom TV Avala

Savet RRA i direktor RATEL-a dobili su uveravanja svih vlasnika nacionalnog emitera - TV Avala, koji su se pojavili u punom sastavu (Johanes Verner Kraus iz "Greenberg Invest" Gmbh, Austrija - 48,41%,  Danko Đunić 45,65%, Željko Mitrović, Beograd - 4,95% i Dragan Šagovnović iz Ekonomskog instituta ad, Beograd - 0,99%), da će učiniti sve da reše nastale probleme u ovoj televiziji.

Dopis Saveta RRA u vezi sa Predlogom zakona o kinematografiji

Savet Republičke radiodifuzne agencije razmatrao je danas član 18 predloga Zakona o kinematografiji kojim se predviđa da 20% sredstava ostvarenih od naknada koju emiteri u skladu sa Zakonom o radiodifuziji plaćaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji, ista uplaćuje Filmskom centru Srbije za podsticanje domaće kinematografije.

Back to top