Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje posle sednice Saveta održane 30. oktobra 2012. godine

U toku postupka izricanja mera protiv TV Pink, Nacionalna TV Hepi i TV Prva, Savet RRA posebno očekuje od emitera poštovanje Kodeksa ponašanja emitera i izbegavanje emitovanja problematičnih sadržaja u vreme kada se može očekivati da maloletna lica gledaju programe televizija.

RRA učestvovala na Drugoj transnacionalnoj konfereniciji o digitalnoj televiziji u 2012. godini

Agencija za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije u okviru projekta SEE Digi TV, organizovala je Drugu transnacionalnu konferenciju u Ljubljani od 18. do 19. oktobra. Pored razmatranja dosadašnjih dostignuća i aktivnosti vezanih za projekat, razmatraće se i teme koje se odnose na društvene nejednakosti u znanju, upotrebi i mogućnostima pristupa informacionim i komunikacijskim tehnologijama. Još jedna od tema konferencije biće budući razvoj digitalne terestrijalne televizije, kao i specifičnost drugih digitalnih platformi.

Jačina tona pri prijemu TV signala

Republička radiodifuzna agencija je, povodom većeg broja predstavki građana u vezi sa neadekvatnom jačinom tona u prijemu TV signala, poslala zahtev Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (RATEL) za merenje jačine tona kod emitera sa nacionalnim pokrivanjem i na teritoriji Beograda.

Saopštenje Saveta o inicijativi za potpisivanje protokola o saradnji

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da se pristupi izradi i potpisivanju Protokola o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije i Komisijom za hartije od vrednosti u cilju efikasnije kontrole podataka koji se odnose na moguće slučajeve nedozvoljene medijske koncentracije.

Saopštenje povodom oglasnih poruka humanitarnih akcija

Savet Republičke radiodifuzne agencije obaveštava javnost i sva zainteresovana lica da ubuduće neće postupati po zahtevima za davanje saglasnosti o oglasnim porukama humanitarne ili dobrotvorne prirode ili oglasnih poruka državnih organa, pre nego što se emituju u programima emitera.

Saopštenje povodom utvrđivanja liste za izbor kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet RRA je na osnovu svojih nadležnosti iz članova 92.  i 94. Zakona o radiodifuziji(„Sl. glasnik RS br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09“) i člana 49. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl. glasnik RS br. 102/05“), a u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 20. juna 2012. godine, na sednici održanoj 15. avgusta 2012. godine, posle sprovedenog postupka tajnog glasanja, utvrdio listu za izbor kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Saopštenje povodom pitanja Republičke izborne komisije

Savet Republičke radiodifuzne agencije razmatrao je na sednici pitanje Republičke izborne komisije, koje je upućeno putem medija, a povodom čestitke koja je iz Evropske unije upućena jednom od predsedničkih kandidata pre završetka izborne tišine.

Saopštenje povodom kršenja predizborne tišine

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na osnovu izveštaja stručnih službi, u kojem je utvrđeno da je kablovski emiter TV K::CN Svet Plus 3 u više navrata grubo prekršio predizbornu  tišinu, naložio  operatorima  kablovsko-distributivnim sistemima  da programi koje emituju moraju  biti usklađeni sa odredbama Zakona i podzakonskih akata u ovom periodu.

Back to top