Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje povodom Izveštaja o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje za republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 20.02.2022. godine (prvi presek)

Saopštenje povodom Izveštaja o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje za republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 20.02.2022. godine (prvi presek)

Nadzor obuhvata 24 sata programa predmetnih PMU tokom svakog dana trajanja izborne kampanje i obuhvata sve objavljene programske sadržaje. Dakle, radi se o tzv. potpunom ili celovitom nadzoru.

Prvi presek obuhvata vremenski interval od prvih šest dana izborne kampanje, te svako pojavljivanje učesnika izborne kampanje ili funkcionera na programu predmetnog PMU može na značajan način da utiče na uvećanje iskazanih procenata. Stoga skrećemo pažnju stručnoj i najširoj javnosti, te političkim akterima, da ne izvode eksplicitne zaključke na osnovu malog uzorka koji se odnosi na sam početak izborne kampanje. Preciznija slika toka izborne kampanje može se očekivati tek obuhvatanjem više dana nadzora programa.

Saopštenje povodom drugog izveštaja o političkom pluralizmu

Saopštenje povodom drugog izveštaja o političkom pluralizmu

Savet REM usvojio je drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga 16.01.2022 – 31.01.2022.

Izveštaji ukazuju na trendove u vezi sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga kao i na razlike u njihovim uređivačkim politikama.

Savet REM-a usvojio drugi izveštaj o političkom pluralizmu

Savet REM-a usvojio drugi izveštaj o političkom pluralizmu

Savet REM-a usvojio je 10.02.2022. godine drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga „Politički pluralizam“ za period 16.01.2022 – 31.01.2022.

Dosadašnji izveštaji ukazuju na trendove u vezi sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga.

U drugom preseku zabeleženo je prisustvo većeg broja analitičara ali se beleži i porast učešća političkih stranaka i pokreta.

Usvojeno više dokumenata u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom
Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na sednici održanoj 28. decembra 2021. godine izrekao je dve mere upozorenja pružaocima medijskih usluga TV Pink i Nacionalnoj Happy TV.

Oglasna poruka kompanije Rio Tinto nije u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Oglasna poruka kompanije Rio Tinto nije u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na 406. vanrednoj sednici, razmatrao je sadržaj oglasne poruke kompanije Rio Tinto povodom obaveštenja više nevladinih organizacija u kome se traži zabrana prikazivanja navedene oglasne poruke. Savet je razmatrajući sve okolnosti u vezi sa oglasnom porukom kao i izveštaj stručne službe, utvrdio da u oglasnoj poruci kompanije Rio Tinto nisu uočeni elementi koji bi bili u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju te doneo odluku da nema mesta pokretanju postupka za izricanje mera. Polazeći od zakonskih propisa, ne postoje prepreke da se oglasna poruka kompanije Rio Tinto objavljuje na programima pružalaca medijskih usluga.

Odluka Saveta REM povodom prijave BIRODI-ja

Odluka Saveta REM povodom prijave BIRODI-ja

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na današnjoj 406. vanrednoj sednici, razmatrao je prijave Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) u kojima se ukazuje na ugrožavanje opšteg interesa, a time i na navodno kršenje člana 47. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima od strane PMU TV PINK i JMU RTS.

Odluka o predlaganju 6 članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Odluka o predlaganju 6 članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje, koje je formirano u skladu sa Završnim dokumentom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima i konkretnim merama za unapređenje izbornog procesa u Republici Srbiji, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na drugoj hitnoj sednici u 2021. godini, održanoj 15. oktobra 2021. godine, doneo odluku kojom se za članove Privremenog nadzornog tela predlažu:

Potpisan Memorandum o načinu izveštavanja i sprečavanju suicida

Potpisan Memorandum o načinu izveštavanja i sprečavanju suicida

Radi preventivnog postupanja u cilju sprečavanja suicida, u petak, 10. septembra, Regulatorno telo za elektronske medije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ potpisali su  Memorandum o saradnji.

Raspisan Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa

Raspisan Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na osnovu člana 93. Zakona o elektronskim medijima Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16-dr. zakon) i Plana raspodele frekvencije/lokacija za terestričke analogne FM radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ broj 102/16 i 105/20) raspisao je Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 80/2021 dana 13.08.2021. godine.

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je 12. oktobar 2021. godine.

Tekst Javnog konkursa i uslovi objavljeni su na ovom LINKU.

Odluke sa 231. redovne sednice Saveta Regulatora

Odluke sa 231. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na današnjoj 231. redovnoj sednici, imenovao članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-Televizija Srbije i Javne medijske ustanove Radio-Televizija Vojvodina i izdao dozvolu za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike.

Preminuo je Zoran Simjanović

Napustio nas je dragi kolega i prijatelj, preminuo je član Saveta Regulatornog tela Zoran    Simjanović.

Za člana Saveta odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izbran je u decembru 2019.  godine.

Svojim dolaskom uneo je snažnu energiju u rad Saveta i celokupnog kolektiva REM-a. Lucidan u promišljanju, svojim autoritetom na kreativan i produktivan način doprineo je radu Saveta. U isto vreme bio je neposredan i pristupačan za svaki razgovor.

Nedostajeće nam Zoran Simjanović kao član Saveta REM-a, ali, pre svega nedostajeće nam kao čovek izvanrednih kvaliteta i znanja, kao prijatelj koji je svojom vedrinom i neposrednošću osvojio sve nas.

Back to top