Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje-gašenje pirata

Akcijom koju su sproveli Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i pripadnici MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Republičkom radiodifuznom agencijom i Republičkom agencijom za elektronske komunikacije, obustavljeno je emitovanje programa piratskog radija „Minić“ u Kuršumliji.

Odbijeni prigovori

Odbijeni prigovori

Savet Republičke radiodifuzne agencije, odbio je na današnjoj sednici, prigovore Društva za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus cable network“ d.o.o. iz Niša i „Nove .rs Television“ d.o.o. iz Beograda izjavljene na rešenje Saveta od 9. avgusta 2013.godine kojim su odbijene njihove prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa na području cele Republike.

Čestitke na 55. godišnjici Javnom radiodifuznom servisu Srbije

Povodom 55. godina rada Javnog radiodifuznog servisa Srbije, predsedniku Upravnog odbora dr Slobodanu Markoviću i generalnom direktoru Aleksandru Tijaniću, u ime Republičke radiodifuzne agencije, čestitke je uputio predsednik Saveta episkop jegarski dr Porfirije Perić.

Upozorenje televiziji Pink

Savet Republičke radiodifuzne agencije je 7. avgusta 2013. godine izrekao meru upozorenja TV Pink. Rešenje o izricanju mere upozorenja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje za emitere koji imaju dozvolu za kablovsko emitovanje programa

Obaveštenje za emitere koji imaju dozvolu za kablovsko emitovanje programa

U skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji, Zakona o javnom informisanju i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji potrebno je da emiteri koji imaju dozvolu za kablovsko emitovanje programa dostave Republičkoj radiodifuznoj agenciji popunjen obrazac sa osnovnim podacima o televiziji. Preuzmite obrazac na ovom linku

Saopštenje za javnost povodom tužbe SOS kanala

Republička radiodifuzna agencija je iz medija saznala za presudu Privrednog suda u Beogradu donetoj u postupku po tužbi SOS kanala i takav ishod je za Agenciju potpuno neočekivan.  RRA će, s obzirom da presudu do sada nije dobila, ukoliko navodi iz štampe budu tačni, nakon analize same presude svakako uložiti žalbu.

 

RRA od početka ovog postupka smatra da ne može biti odgovorna za tehničke karakteristike i eventualnu neispravnost  bilo kog kanala ili frekvencije jer je to van njenih zakonskih ovlašćenja.

 

RRA ima zakonsku obavezu da svaku radiofrekvenciju koja se nalazi u Planu raspodele frekvencija dodeli putem javnog konkursa, a o tome koje se frekvencije nalaze u pomenutom dokumentu odlučuje Ministarstvo nadležno za oblast telekomunikacija uz učešće RATEL-a. Nakon izdavanja dozvola RRA ima nadležnosti u praćenju programa emitera, a nema ovlašćenja kao ni tehničke kapacitete da vrši kontrolu tehničkih parametara i eventualno učestvuje u otklanjanju štetnih smetnji ili koordiniše mađunarodni radiodifuzni spektar. 

Dozvola za mrežu K5 nije dodeljena

Dozvola za mrežu K5 nije dodeljena

Savet Republičke radiodifuzne agencije na današnjoj sednici nije dodelio dozvolu za emitovanje televizijskog programa za područje Republike Srbije - mreža K5. Nijedna od dve televizije (TV Nova.rs i TV Kopernikus Svet plus 3) koje su imale potpunu i blagovremenu dokumentaciju, a učestvovale su na javnom konkursu nisu dobile potreban broj glasova članova Saveta.

Predložen kandidat za člana Programskog odbora RTS

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da predloži dr Nebojšu Kuzmanovića, doktora književnih nauka za kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije, kojeg bira Narodna skupština Republike Srbije.

TV Pink upozorenje, a dozvola za mrežu K5 u petak

TV Pink upozorenje, a dozvola za mrežu K5 u petak

Savet RRA izrekao je danas meru upozorenja emiteru TV Pink zbog kršenja Zakona o radiodifuziji, Zakona o javnom informisanju i Kodeksa o ponašanju emitera i obavezao emitera da prestane svako dalje kršenje ovih propisa kao i vođenje kampanje protiv bilo kog pojedinaca ili organizacije. Savet zahteva i da televizija Pink ne koristi uvredljiv ton u odnosu na bilo koga, da poštuje načela profesionalizma i dostojanstva ličnosti.
Savet očekuje da kompanija Pink u svojim programima, kako terestrijalnim, tako i kablovskim, dosledno sprovodi odredbu Kodeksa o ponašanju emitera koja definiše obavezu emitera da se stara da lično uverenje i mišljenje urednika i novinara ne smeju da diskriminatorno utiču na izbor teme i način njenog predstavljanja.
Savet RRA je danas zaključio raspravu o tački dnevnog reda u okviru koje je predviđeno donošenje odluke o izdavanju dozvole za emitovanje televizijskog programa za zonu servisa – cela Republika, mreža K5. Savet će glasanje o ovoj tački dnevnog reda obaviti u nastavku sednice koji će biti održan u petak 9. avgusta 2013. godine.

Saopštenje povodom odlaganja sednice Saveta

Zbog nepredviđenog odsustva nekoliko članova, predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije je odložio, danas najavljenu, sednicu smatrajući da važnu odluku o korišćenju nacionalne televizijske frekvencije, treba usvojiti u punom sastavu.

Izveštaj o Načinima ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza javnog servisa Radio-televizije Vojvodine za 2012. godinu

Savet Republičke radiodifuzne agencije na sednici održanoj 17. jula 2013. godine upoznao je članove Upravnog odbora  i menadžmenta Radio-televizije Vojvodine sa sadržinom izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o "Načinima ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza javnog servisa Radio-televizije Vojvodine za 2012. godinu". Izveštajem su obuhvaćeni televizijski programi RTV1 i RTV2 od 1. januara do 31. decembra 2012. godine, u vremenu emitovanja programa od 00-24 časa.

Back to top