Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Obaveštenje sa sednice Saveta RRA od 19. juna 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj 19. juna 2009. godine doneo odluku da se Ministarstvu nadležnom za poslove telekomunikacija uputi zahtev za izmene i dopune Zakona o telekomunikacijama u cilju donošenja odredbe o privremenom oduzimanju opreme za emitovanje programa licima koja emituju bez dozvole RRA.

Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa

Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa za lokalna i regionalna područja na osnovu važećeg Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje RTV programa i predloga izmene istog akta koji je upućen nadležnim institucijama na dobijanje saglanosti.

Obaveštenje za građane i privredne subjekte

Jedinica Vlade Republike Srbije za sprovođenje Sveobuhvatne reforme propisa obaveštava građane i privredne subjekte da mogu da podnesu inicijative za izmenu propisa Jedinici za sprovođenje SRP tako što će u folderu "Inicijative građana i privrede" preuzeti formular, popuniti ga i poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom kao prilog mejlu isti poslati Jedinici za sprovođenje SRP.

Lista kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet Republičke radiodifuzne agencije na osnovu odredbi člana 94 stav 4 u vezi člana 87 stav 2 Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.42/02, 97/04, 76/05, 79/05,62/06 i 85/06) i člana 51-53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 102/05), na sednici održanoj dana 22. januara 2009. godine, utvrdio je Listu kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Poziv emiterima, kablovskim distributerima i svim drugim zainteresovanim licima za dostavljanje sugestija pri izradi dodatne regulative

Republička radiodifuzna agencija namerava da u narednom periodu, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, donese dodatnu regulativu u oblasti kablovskog emitovanja programa i u oblasti oglašavanja. Stoga, pozivamo sve emitere, kablovske distributere, novinarske organizacije, profesionalna udruženja i sve druge zainteresovane da pošalju predloge i sugestije kojima će ukazati na glavne probleme i moguća rešenja istih koje treba posebno obraditi u podzakonskoj regulativi.

Back to top