Навигација

Представке и одлуке Савета поводом избора 2014. године

 1. Савет РРА разматрао је, 24. фебруара 2014. године, представку компаније "Делта" на рекламни спот СНС-а у коме се појављује више привредних друштава и компанија и одлучио да Српској напредној странци, која је произвела и уговорила емитовање спорног спота, препоручи да наведени спот повуче из даљег емитовања. Како не би дошло до нарушавања изборне кампање и повреде начела претпоставке невиности, Савет РРА сматра да повлачење спорног спота из емитовања Српска напредна странка треба да учини у што краћем року, који не би смео да буде дужи од 48 сати, како Закон налаже.
 2. Савет РРА разматрао је, 26. фебруара 2014. године, на седници представке изборне листе „Двери“. Савет РРА је констатовао да се од тренутка када је позвао емитере на изјашњење по овом питању заступљеност ове изборне листе знатно повећала код свих емитера. Савет РРА и даље налаже емитерима да строго воде рачуна о равномерној заступљености свих учесника у изборном процесу на њиховим програмима.
 3. Савет РРА разматрао је на седници, 26. фебруара 2014, представку грађанина на програм РТС и РТВ у вези са поштовањем Опште обавезујућег упутства емитерима ради омогућавања несметаног информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање. Савет је дописом апеловао на Јавни сервис да повећа број информативних емисија које могу да прате и гледаоци са оштећеним слухом.
 4. Савет Републичке радиодифузне агенције, на ванредној седници одржаној дана 6. марта 2014. године, разматрао је представке, покрета Двери, Српске радикалне странке и Треће Србије, које су претходних дана достављене Агенцији. На основу извештаја Службе за надзор и анализу, Савет је утврдио неравномерну заступљеност учесника изборне кампање у програмима емитера.
  Савет још једном упозорава емитере да су дужни да обезбеде равномерну заступљеност свих учесника у изборном процесу у програмима у складу са одредбама Закона. Савет посебно истиче да је чланом 68. став 1. тачка 6а Закона о радиодифузији предвиђена обавеза свих емитера да приликом емитовања програма у току предизборне кампање обезбеде равномерну заступљеност без дискриминације свим учесницима кампање.
  Такође, чланом 4. Одељка 1 Опште обавезујућег упутства радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника републике и изборе за националне савете националних мањина, налаже се да извештавање о предизборним активностима треба да буде засновано на начелима објективности, равномерности и заштите јавног интереса.
 5. Савет РРА разматрао је, 6. марта 2014. године представку изборне листе ДСС – Војислав Коштуница на програмске садржаје Удружења грађана Форум жене Пријепоља – ТВ Форум, из Пријепоља због кршења одредби Закона о радиодифузији и Општег обавезујућег упутства и исту је одбацио као очигледно неосновану.
 6. Савет РРА разматрао је, 6. марта 2014. године представку Либерално демократске партије – ЛДП у вези са одбијањем РДУ Радио Телевизија Србије (РТС) да емитују спот „Право“ и исту одбацио као очигледно неосновану.
 7. Савет РРА разматрао је, 12.03.2013. године представке Савеза глувих и наглувих особа Новог Пазара против емитера Предузећа за услуге и информисање Екран О.Д. Енвер Исламовић и др. - Санџак ТВ због кршења одредби Општег обавезујућег упутства радио и телевизијским емитерима ради омогућавања несметаног информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање у 2014. години.
  Представка је одбачена као очигледно неоснована јер Предузеће за услуге и информисање Екран О.Д. Енвер Исламовић и др. - Санџак ТВ је емитер коме је издата дозвола за емитовање ТВ програма на локалном подручју и исти према одредби 3 Опште обавезујућег упутства радио и телевизијским емитерима у току предизборне кампање нема обавезу да учини доступним садржај најмање једне информативне емисије са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или српског знаковног језика.
 8. Савет РРА разматрао је, 12.03.2014. године представке Санџачке демократске партије и Странке за Санџак поднетe против емитера Предузећа за услуге и информисање Екран О.Д. Енвер Исламовић и др. - Санџак ТВ и донео одлуку о изрицању мере опомене због тога што емитер:
  1) Није обележаво предизборне садржаје на прописани начин и то како информативне, тако и огласне садржаје;
  2) Током већег дела програма емитовао је (необележени) крол предизборног садржаја (БДЗ Санџака организира одлазак у Пријепоље на комеморативну академију ''Штрпци без мезара'', итд.);
  3) У централној информативној емисији тематски блок о ''заборавним Бошњацима'' прилог је реализован монтирањем ранијих (архивских) и других документарних снимака.
  4) Видео и тонски запис са скупа БДЗС-а није означен као плаћени термин нити је уопште означен као предизборни програм;
  5) Преузета емисија „У жижи“ Рефреф радија, гост Един Зећировић из БДЗС није означена као предизборна;
  6) У прегледаном материјалу није било информативних садржаја везаних за друге учеснике у изборима осим БДЗС.
  Чиме је прекршио одредбе 1.2, 1.4, 1.5 и 1.8 Општег обавезујућег упутства радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи и 2.2 Општег обавезујућег упутства о понашању емитера.
 9. Савет РРА је 01.04.2014. године обуставио поступак, по представци Бошњачке демократске партије, поднету против емитера Јавног предузећа Нови Пазар – Регионална ТВ због: нарушавања права на равноправно представљање у предизборној кампањи; фаворизовања Санџачке демократске партије Расима Љајића, и то поред осталог тако што се постојеће информативне емисије проширују и у њима приказује „целокупан материјал са конференција СДП-а“; недовољне заступљености БДЗС у информативним емисијама, а да „и то мало врмена које добија се користи за преношење непроверених и нетачних информација из разних таблоида“; недопуштеног коментарисања информација са скупова БДЗС, јер није дошло до нарушавања права на равноправно представљање у смислу члана 78 став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији, те Општег обавезујућег упутства о понашању у предизборној камапањи, одредба 2.1. Емитеру је упућен допис у коме се наводи да извештаји о предизборним активностима кандидата са изборних листа у дневно-информативним и специјалним емисијама треба да буду засновани на начелима објективности, равномерности и заштите јавног интереса. Као и да је емитер емитер дужан да обезбеди начелну равноправност у обавештавању о свим подносиоцима изборних листа и кандидатима са тих листа.
 10. Савет РРА је 01.04.204. године обуставио поступак изрицања мера, по представци Демократске странке Србије и Градског одбора Српске напредне странке из Врања, према емитеру ЈП Радио Телевизија Врање – ТВ Врање поднетој због кршења предизборне тишине.
 11. Савет РРА разматрао је, 01.04.2014. године представку Мирославе Здравковић против емитера ЈП Радио телевизија Ћуприја-ТВ Ћуприја поднетој због кршења предизборне тишине у емисији: „Ћуприја изнад свега“ (15. марта) и целодневном програму на дан 16. марта 2014. године и исту одбио као неосновану.
 12. Савет РРА разматрао је, 01.04.2014. године представку Српске напредне странке против Сурдуличке радио телевизије д.о.о. – Сурдуличка РТВ поднетој због кршења одредби Општег обавезујућег упутства радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи и исту одбацио као очигледно неосновану.
Back to top