Навигација

Јавни конкурс у 2022. години

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког  аналогног преноса на подручју региона - Град Београд

Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручје региона-Град Београд 26.12.2022.

Листа подносилаца пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона - Град Београд, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року. (Службени гласник РС број 124/2022 od 10.11.2022. godine)

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд (Службени гласник РС број 90/22 од 12. августа 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 11.окотбар 2022. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала

Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије 29.07.2022.

Листа подносилаца пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Avala, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року. (Службени гласник РС број 123/2022 od 04.11.2022. godine)

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала (Службени гласник РС број 90/22 од 12. августа 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 11. октобар 2022. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије (Службени гласник РС број 49/22 од 21. априла 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Допуна Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије (Службени гласник РС број 67/22 од 17. јуна 2022. године)

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 20. јун 2022. године

Листа подносилаца пријаве на Јавни конкурс чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 78/2022 од 08.07.2022. године)

Распоред јавних разговора са подносиоцима пријава на Јавни конкурс

Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије

Одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије

Back to top