Навигација

Програм јавне расправе о Нацрту Правилника о начину извршавања обавеза Јавних медијских сервиса током предизборне кампање.

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) Регулаторно тело за електронске медије утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга, Регулаторно тело за електронске медије спроводи јавну расправу о Нацрту правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање (у даљем тексту: Нацрт правилника).

2. Јавна расправа о Нацрту правилника спроводи се у периоду од 10. децембра до 24. децембра 2019. године.

3. Учесници у јавној расправи су свa заинтересована лица.

4. Јавна расправа о Нацрту правилника у форми округлог стола одржаће се у Београду, 17. децембра 2019. године, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића број 5, IV спрат, Велика сала Регулаторног тела за електронске медије, у 11 часова.

5. Текст Нацрта правилника биће јавно доступан 9. децембра 2019. године, објављивањем на веб сајту Регулаторног тела за електронске медије: www.rem.rs и на порталу е-Управа.

6. Примедбе, предлози и сугестије се достављају Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије, Трг Николе Пашића број 5, 11103 Београд.

7. Након завршетка јавне расправе, Регулаторно тело за електронске медије анализираће примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту правилника.

8. Коначан текст Нацрта правилника биће објављен 15. јануара 2020. године.

Регулаторно тело за електронске медије

заменик председникa Савета

Горан Петровић



Обавештење о промени термина одржавања јавне расправе

У Регулаторно тело за електронске медије, заинтересована лица и организације, доставила су следеће прилоге за јавну расправу: 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 20. јануара 2020. године усвојио коначан текст Предлога правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање са Образложењем.

 

Back to top